Entradas

Per què l’advergaming és la nova publicitat?

El concepte d’advergaming és cada vegada més conegut en l’àmbit de la comunicació. És un fet que la comunicació tradicional que implica la televisió, la ràdio, la premsa…està deixant pas a noves formes de publicitat com la publicitat online, el màrqueting d’experiències, etc.

 

L’advergaming neix de la combinació advertising+gaming (publicitat+jocs). Es basa a utilitzar els videojocs per realitzar publicitat (més o menys invasiva) d’una marca 🎮

Hi ha dues formes de realitzar advergaming:

 • Simulant un product placement. Igual que podem veure en moltes sèries i pel·lícules, es tracta de posar el logo o claim de la teva marca en videojocs i crear un impacte a l’usuari.

Aquesta tècnica té els seus contres, ja que el jugador pot tenir la sensació de rebre publicitat subliminal i pot acabar rebutjant la marca.

Fent màrqueting d’experiències, lligats a la tecnologia. Tots sabem que la publicitat molesta i és desagradable de veure. Però i si les marques oferissin un contingut lúdic mentre generen publicitat?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 raons perquè l’advergaming és eficaç ✅

 1. És interactiu. El consum d’entreteniment està canviant. La publicitat passa a ser ben percebuda, perquè s’envia un missatge de marca mentre es crea una satisfacció a  l’usuari.
 2. Abarca a una gran quantitat de públic. Un gran percentatge de la població disposa d’un smartphone i accés a Internet. Permet arribar a més gent en més moments del dia.
 3. Es crea millor record i engagement. Ja no es molesta amb la publicitat, ara es convida a experimentar i divertir-se.
 4. Té contingut de valor. No és una publicitat intrusiva i impacta de forma positiva, creant un vincle amb el públic.
 5. Es passa del product placement al branded content. La marca s’esforça a crear contingut actiu que interaccioni amb el públic.

Por qué el advergaming es la nueva publicidad?

El concepto de advergaming es cada vez más conocido en el ámbito de la comunicación. Es un hecho que la comunicación tradicional que implica televisión, radio, prensa… está dejando paso a nuevas formas de publicidad como la publicidad online, el marketing de experiencias etc.

 

El advergaming nace de la combinación de advertising+gaming (publicidad+juegos). Se basa en usar los videojuegos para realizar publicidad (más o menos invasiva) de una marca 🎮

Hay dos formas de realizar advergaming:

 • Simulando un product placement. Igual que podemos ver en muchas series y películas, se trata de poner el logo o claim de tu marca en videojuegos y crear un impacto al usuario.

Esta técnica tiene sus contras, ya que el jugador tiene la sensación de recibir publicidad subliminal y puede acabar rechazando la marca.

 • Haciendo marketing de experiencias pero vinculadas a la tecnología. Todos sabemos que la publicidad molesta y es desagradable de ver. ¿Pero y si las marcas ofrecieran un contenido lúdico mientras generan publicidad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 razones porque el advergaming es eficaz

 1. Es interactivo. El consumo de entretenimiento está cambiando. La publicidad pasa a ser bien percibida porque se envía un mensaje de marca mientras se crea una satisfacción al usuario.
 2. Abarca una gran cantidad de público. Un gran porcentaje de la población dispone de un smartphone y acceso a Internet. Permite llegar a más gente en más momentos del día.
 3. Se crea mejor recuerdo y engagement. Ya no se molesta con la publicidad, ahora se invita a experimentar y divertirse.
 4. Tiene contenido de valor. No es una publicidad intrusiva e impacta de forma positiva, creando un vínculo con el público.
 5. Se pasa del product placement al branded content. La marca se esfuerza a crear contenido activo que interaccione con el público.