Definim estratègies digitals adequades a les necessitats de cada empresa per millorar el posicionament web, incrementar les visites web, augmentar el nombre de formularis rebuts o vendes onlines. Determinem accions online concretes i personalitzades per cada objectiu, i mesurem les KPI’s per analitzar els resultats obtinguts mitjançant informes mensuals.

  • Consultoria i assessorament online.
  • Control de la reputació online.
  • Manteniment web i creació d'estratègies de fidelització.
  • Marketing de continguts: redacció de notícies i articles per a blogs i continguts web.
  • Millora del posicionament online (SEO).
  • Manteniment i actualització de les xarxes socials.
  • Campanyes d'email marketing: disseny i enviament de newsletters.
  • Publicitat online: Google Adwords - Facebook - Twitter
  • Vídeo marketing.