Los proyectos más especiales de The Branders

A todos los proyectos les ponemos nuestra ánima, pero es verdad que hay proyectos que “te tocan la fibra” i nos enamoran. Proyectos que disfrutas tanto en el proceso creativo como cuando ves los resultados obtenidos y hacen que sean inolvidables.

 

Todos tenemos un pijama favorito, una canción que nos pone “tontos”, un color que nos encanta, un plato (normalmente de la yaya) que nos hace perder los sentidos y una película que veríamos miles de veces, y las Branders además de todo esto, también tenemos unos proyectos que nos enamoran y es por eso, que en un día como hoy, los queríamos compartir con vosotros.

 

Esperemos que disfrutéis tanto como nosotras:

 

Catálogo Reservoir

 

Trabajar para el mundo editorial nos encanta, en este caso nos pidieron el diseño de un catálogo para destacar la novela gráfica del sello Reservoir para el Salón del Cómic. El resultado fue un catálogo lleno de color y con un toque retro.

 

 

Página web Farmacia Maria Tibau

 

María nos pidió una página web sencilla pero con mucho color, fresca y diferente. Siguiendo la línea corporativa que ya habíamos trabajado antes, conseguimos el resultado que se esperaba.

 

 

Tarjetas Corporativas Tibau

 

En este caso tuvimos que realizar las tarjetas corporativas para la Farmacia Maria Tibau. Nos encargaron tres tipos de tarjetas diferentes: la tarjeta de visita, una tarjeta para anotar el peso de los bebés y una para anotar la presión. Jugando con los colores del logotipo y con ilustraciones representativas le dimos un punto divertido a la vez que informativo.

 

 

Página Web Recrea’t

 

Recrea’t es una empresa destinada a la gestión de actividades de ocio extraescolar. La dificultad de esta web fue en la gran cantidad de contenido y la importancia que quedara un diseño limpio y con un toque infantil. Finalmente con un menú bien estudiado y trabajado distribuimos el contenido de forma clara y jugando con los elementos del logotipo y los iconos, conseguimos el equilibrio perfecto.

 

Plotter Umberto Eco

 

Con la publicación de la obra póstuma de Umberto Eco “De la estupidez a la locura” nos pidieron hacer un plotter para el punto de venta sobre el autor, destacando su característica diferencial, las gafas y el sombrero.

 

 

Página web Sampere Barcelona

 

Un proyecto tan especial, merece una web especial, limpia y donde el producto sea la estrella. Los hermanos Sampere tenían muy claro que el protagonismo de la web tenía que ser su producto, vajilla artesanal llena de personalidad.

 

Poster Las tres pasiones

 

Cuando una cubierta es espectacular, conseguir un buen resultado final es más fácil,  pero nos enamora igual.

 

 

 

Página Web Local Market

 

Un negocio como Local Market tenía que tener una web donde todos los detalles estuvieran cuidados, desde la estructura del contenido, la tienda online, la tipografía, colores suaves y cálidos y por supuesto dónde las imágenes juegan un papel muy importante, ya que en su caso valen más que mil palabras.

 

 

Logotipo Recrea’t

 

Recrea’t es una empresa que se dedica a las actividades extraescolares y nos propuso un reto: Un logo alegre y elegante que transmita seguridad y diversión. Conseguido no??

 

 

Si queréis cotillear un poco más nuestros proyectos no seáis tímidos…y visitad nuestro portfolio https://thebrandersgirona.com/es/proyectos

Els projectes més especials de The Branders

A tots els projectes hi posem l’ànima, però és cert que hi ha projectes que et “toquen la fibra” i t’enamoren. Projectes que gaudeixes tant en el procés creatiu com quan veus els resultats obtinguts i fan que siguin inoblidables.

 

Tots tenim un pijama preferit, una cançó que ens posa “tontos”, un color que ens encanta, un plat (normalment de la yaya) que ens fa perdre els sentits i una pel·lícula que veuríem milers de vegades, i les Branders a més a més de tot això, també tenim uns projectes que ens enamoren, i es per això que un dia com avui els volíem compartir amb vosaltres.

 

Esperem que els gaudiu tant com nosaltres:

Catàleg Reservoir

 

Treballar pel món editorial ens encanta, en aquest cas ens van demanar el disseny d’un catàleg per destacar la novel·la gràfica del segell Reservoir pel Saló del Còmic. El resultat va ser un catàleg ple de color i amb un toc retro.

 

 

Pàgina web Farmàcia Maria Tibau

 

La Maria ens va demanar una pàgina web senzilla però amb molt de color, fresca i diferent. Seguint la línia corporativa que ja havíem treballat prèviament, vàrem aconseguir el resultat que esperava.

 

 

Targetes Corporatives Tibau

 

En aquest cas vàrem tenir que realitzar les targetes corporatives per la Farmacia Maria Tibau, ens van encarregar tres tipus de targetes diferents: la targeta de visita, una targeta per anotar el pes dels nadons i una per anotar la pressió. Jugant amb els colors del logotip i amb il·lutracions representatives vam donar-li un punt divertit alhora que informatiu.

 

 

Pàgina Web Recrea’t

Recrea’t és una empresa destinada a la gestió d’activitats de lleure extraescolar. La dificultat d’aquesta web va ser la gran quantitat de contingut i la importància de què quedés un disseny net i amb un toc “infantil”. Finalment amb un menú ben estudiat i treballat vàrem distribuir el contingut de forma clara i entenedora i jugant amb els elements del logotip i les icones vam aconseguir l’equilibri perfecte.

 

Plotter Umberto Eco

 

Amb la publicació de l’obra pòstuma de Umberto Eco “De la estupidez a la locura” ens van demanar fer un plotter per al punt de venda sobre l’autor, destacant el seu tret diferencial i característic les ulleres i el barret.

 

 

Pàgina web Sampere Barcelona

 

Un projecte tan especial, mereix una web especial, neta i on el producte sigui l’estrella. Els germans Sampere tenien molt clar que el protagonisme de la web havia de ser el seu producte, vaixelles artesanals plenes de personalitat.

 

Poster Las tres pasiones

 

Quan una coberta és espectacular, aconseguir un bon resultat final sempre és més fàcil, però ens enamora igual!

 

 

 

Pàgina Web Local Market

 

Un negoci com Local Market havia de tenir una web acurada on tots els detalls estiguessin cuidats, des de l’estructura del contingut, la botiga online, la tipografia, els colors suaus i càlids, i per descomptat on les imatges juguessin un paper molt important, ja que en el seu cas valen més que mil paraules.

 

Logotip Recrea’t

 

Recrea’t és una empresa que es dedica a les activitats extraescolars i ens va posar un repte: un logotip alegre i elegant, que transmetés seguretat i diversió. Aconseguit, no???

 

 

Si voleu tafanejar una mica més tots els nostres projectes no sigueu tímids… i visiteu el nostre portafoli https://thebrandersgirona.com/projectes

Per què l’advergaming és la nova publicitat?

El concepte d’advergaming és cada vegada més conegut en l’àmbit de la comunicació. És un fet que la comunicació tradicional que implica la televisió, la ràdio, la premsa…està deixant pas a noves formes de publicitat com la publicitat online, el màrqueting d’experiències, etc.

 

L’advergaming neix de la combinació advertising+gaming (publicitat+jocs). Es basa a utilitzar els videojocs per realitzar publicitat (més o menys invasiva) d’una marca 🎮

Hi ha dues formes de realitzar advergaming:

 • Simulant un product placement. Igual que podem veure en moltes sèries i pel·lícules, es tracta de posar el logo o claim de la teva marca en videojocs i crear un impacte a l’usuari.

Aquesta tècnica té els seus contres, ja que el jugador pot tenir la sensació de rebre publicitat subliminal i pot acabar rebutjant la marca.

Fent màrqueting d’experiències, lligats a la tecnologia. Tots sabem que la publicitat molesta i és desagradable de veure. Però i si les marques oferissin un contingut lúdic mentre generen publicitat?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 raons perquè l’advergaming és eficaç ✅

 1. És interactiu. El consum d’entreteniment està canviant. La publicitat passa a ser ben percebuda, perquè s’envia un missatge de marca mentre es crea una satisfacció a  l’usuari.
 2. Abarca a una gran quantitat de públic. Un gran percentatge de la població disposa d’un smartphone i accés a Internet. Permet arribar a més gent en més moments del dia.
 3. Es crea millor record i engagement. Ja no es molesta amb la publicitat, ara es convida a experimentar i divertir-se.
 4. Té contingut de valor. No és una publicitat intrusiva i impacta de forma positiva, creant un vincle amb el públic.
 5. Es passa del product placement al branded content. La marca s’esforça a crear contingut actiu que interaccioni amb el públic.

Por qué el advergaming es la nueva publicidad?

El concepto de advergaming es cada vez más conocido en el ámbito de la comunicación. Es un hecho que la comunicación tradicional que implica televisión, radio, prensa… está dejando paso a nuevas formas de publicidad como la publicidad online, el marketing de experiencias etc.

 

El advergaming nace de la combinación de advertising+gaming (publicidad+juegos). Se basa en usar los videojuegos para realizar publicidad (más o menos invasiva) de una marca 🎮

Hay dos formas de realizar advergaming:

 • Simulando un product placement. Igual que podemos ver en muchas series y películas, se trata de poner el logo o claim de tu marca en videojuegos y crear un impacto al usuario.

Esta técnica tiene sus contras, ya que el jugador tiene la sensación de recibir publicidad subliminal y puede acabar rechazando la marca.

 • Haciendo marketing de experiencias pero vinculadas a la tecnología. Todos sabemos que la publicidad molesta y es desagradable de ver. ¿Pero y si las marcas ofrecieran un contenido lúdico mientras generan publicidad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 razones porque el advergaming es eficaz

 1. Es interactivo. El consumo de entretenimiento está cambiando. La publicidad pasa a ser bien percibida porque se envía un mensaje de marca mientras se crea una satisfacción al usuario.
 2. Abarca una gran cantidad de público. Un gran porcentaje de la población dispone de un smartphone y acceso a Internet. Permite llegar a más gente en más momentos del día.
 3. Se crea mejor recuerdo y engagement. Ya no se molesta con la publicidad, ahora se invita a experimentar y divertirse.
 4. Tiene contenido de valor. No es una publicidad intrusiva e impacta de forma positiva, creando un vínculo con el público.
 5. Se pasa del product placement al branded content. La marca se esfuerza a crear contenido activo que interaccione con el público.